Fysiotherapie van Putten

Huisregels / praktijk regelement

Huisregels / praktijk regelement

 

* Iedere patiënt moet zich bij het eerste bezoek kunnen legitimeren.

* Een zitting bij ons in de praktijk duurt 25 minuten. De fysiotherapeut moet voorafgaand aan en tijdens uw behandeling gegevens vastleggen. Deze administratieve gegevens zijn gegevens die moeten worden vastgelegd ten behoeve van het verplichte machtigings- en declaratieverkeer. Verslaglegging is een onderdeel van kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg.

* Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar en ontvangt u zelf geen rekening.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw dekking fysiotherapie. U kunt ons te allen tijde advies of informatie vragen. Wij kunnen met uw gegevens in ons systeem checken wat uw dekking fysiotherapie bij uw zorgverzekeraar is.

Mocht u niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, wordt, in overleg, de behandeling bij u thuis/verzorgingshuis uitgevoerd.

Chronische aandoeningen worden vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Informatie over welke aandoeningen als chronisch worden gezien, kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen. Uiteraard kunt u ook bij ons deze informatie vragen, maar uiteindelijk bepaalt uw zorgverzekering dit.

* Het kan gebeuren dat u op het tijdstip van uw afspraak bent verhinderd. Laat ons dit tijdig weten! Het is belangrijk dat u een afspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt.

* Wanneer u wegblijft zonder af te bellen of te laat met ons contact opneemt, kunnen wij in deze tijd geen andere patiënten meer in plannen. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht.

* Indien u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, kunt u op de website en in de wachtkamer onze tarievenlijst vinden.

* In het weekend en ‘s avonds is de telefoon doorgeschakeld, waardoor de praktijk altijd te bereiken is. Wordt er niet opgenomen kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat of een mail sturen naar info@fysiovanputten.nl

* Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De Manueel therapeut is ook aangesloten bij het NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie)

* Wij maken gebruik van een elektronisch verslagleggingsysteem. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

* Tijdens vakantie, ziekte of studie van een fysiotherapeut, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar. Zo wordt uw behandelproces niet verstoord. Indien een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt voor vervanging buiten de praktijk gezorgd.

* Binnen onze praktijk bestaat de mogelijkheid voor studenten van de opleiding fysiotherapie om stage te lopen. Het kan zijn dat een stagiaire uw behandeling bijwoont. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij uw therapeut.

* Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

* Respect. In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol.

* Zijn er veranderingen in uw gegevens ; geef dat dan zo spoedig mogelijk aan ons door.

* Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt.