Fysiotherapie van Putten

Fysio Prestatie Monitor / CQ-index

Fysio Prestatie Monitor

 

Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de patiëntervaring van fysiotherapiepraktijken meet door middel van de zogenaamde CQ-index.

Het is een onderzoek wat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg en is volledig anoniem.

Bijna alle zorgverzekeraars verplichten ons, in hun contractbeleid, om deel te nemen aan de Fysio Prestatie Monitor (FPM). Op deze manier kunt u vertrouwen op de beste zorg, omdat de publicatie van de uitkomsten gedeeld wordt en zo een bijdrage levert aan patiëntgerichtheid en transparantie in de zorg.

 

De ervaring van u als patiënt staat hierbij centraal.

Als u deel wilt nemen aan dit onderzoek, wordt u, na uw behandelingen, automatisch uitgenodigd voor deelname aan een online vragenlijst.

De vragen gaan onder andere over onze therapeuten, accommodaties, informatievoorziening, behandelingen en bejegening.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 minuten en wordt volledig anoniem verwerkt, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en kan op ieder moment beëindigd worden zonder enige consequenties.

 

Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons om onze kwaliteit nog meer te verbeteren.